ຕັ້ງສູນຖ່ວງລໍ້ - AUTO ONE BILLION

AUTO ONE BILLION

ການຕັ້ງສູນຖ່ວງລໍ້ທີ່ທັນສະໄຫມ

   ສຳລັບການຕັ້ງສູນຖ່ວງລໍ້ ຂອງສູນສ້ອມແປງເຮົານັ້ນມີຄວາມທັນສະໄຫມ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພາະການຕັ້ງສູນໃນສູນສ້ອມແປງຂອງພວກເຮົານັ້ນ ໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີແລະກ້ອງຕິດລໍ້ ໃນການຕັ້ງສູນລໍ້ ເຮັດໃຫ້ຕັ້ງສູນລໍ້ໄດ້ທ່ຽງ,ມາດຕະຖານ ແລະ ຖ່ວງທັນຕໍ່ເວລາຂອງທຸກທ່ານຢ່າງແນ່ນອນ

   ນອກຈາກນີ້ ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຕັ້ງສູນຂອງພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ອັບເດດລຸ້ນລົດປີ 2019 ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ເຊິ່ງຮັບຮອງໄດ້ເລີຍວ່າມີລົດທຸກລຸ່ນທຸກຍີ່ຫໍ້ ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາຢ່າງແນ່ນອນບໍ່ວ່າຈະເປັນລົດເອເຊຍເຊັ່ນ: TOYOTA,HONDA,HYUNDAI,KIA,ISUZU,MAZDA,MITSUBISHI....ເປັນຕົ້ນ ແລະລຸ້ນລົດທາງເອີຮົບພວກເຮົາກໍ່ມີເຊັ່ນກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ BMW,BENZ...ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຫລຸ້ນລາຄາກໍ່ຈະຄືກັນຫມົດ

 

 

ລາຄາໃນການຕັ້ງສູນຕໍ່ຄັນ/ຄັ້ງ : 150,000ກີບ


07 November 2020

Viewed 1992 times

Engine by shopup.com