ພົ່ນສີ - AUTO ONE BILLION

ພະແນກສີ

AUTO ONE BILLION

 

  ພະແນກສີໃນສູນສ້ອມແປງໂອໂຕວັນບິວລ່ຽນເຮົາຖືວ່າເປັນອີກພະແນກຫນຶ່ງທີ່ເປັນທີ່ຍອມລູກຄ້າຈາກຫລາຍຄົນທີ່ເອົາລົດເຂົ້າມາສ້ອມແປງໃນສູນຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງພະແນກສີຂອງພວກເຮົາມິດີດັ່ງນີ້:

  • ມີຫ້ອງອົບສີ - ພົ່ນສີທີ່ມາດຕະຖານກວ່າ3ຫ້ອງ
  • ມີນາຍຊ່າງສີມືດີຫລາຍຄົນ ແລະ ມີສະມາຊິກໃນພະແນກຫລາຍກວ່າ10ຄົນ
  • ມີເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານແລະທັນສະໄຫມ
  • ມີຄວາມລະອຽດ,ໃສ່ໃຈ ແລະ ວິຖີວີຖັນທຸກຂັ້ນຕອນ
  • ເອົາຄຸນນະພາບ ແລະ ເວລາເປັນຫລັກ
  • ໃຊ້ສີຂອງແທ້ແລະໄດ້ມາດຕະຖານ
  • ລາຄາຖືກເປັນກັນເອງ
  • ຮັບປະກັນການເຮັດສີກວ່າ1ປີເຕັມ
ການພົ່ນສີທີ່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານ

ສຳລັບການພົ່ນສີຂອງພວກເຮົາແມ່ນພົ່ນຢູ່ໃນຫ້ອງພົ່ນສີໂດຍສະເພາະ ເພາະປ້ອງກັນຂີ້ຝຸ່ນຫຼືສິ່ງເປິເປື້ອນທີ່ຈະມາຕິດຢູ່.....

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ 
ການຂັດສີດ້ວຍເຄື່ອງຂັດສີ

ການຂັດສີລົດຍົນ ຂັດເພື່ອໃຫ້ສີລົດມັນບໍ່ຊາ ໃຫ້ມັນມີຄວາມເງົາງາມ,ໝື່ນ ແລະ ຫຼ້ຽມ ຄືສີລົດອອກຈາກຫ້າງມາ.....

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ 
ການໂປ້ສີ - ຂັດສີໂປ້ ລົບຮອຍ

  ການໂປ້ສີ ເພື່ອເກັບຮອຍກະດາດຊາຍໃຫ້ລະອຽດເກັບຮອຍຕາມົດ ເພື່່ອໃຫ້ລຽບສະໝ່ຳສະເຫມີກັນ....

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ 
ຫ້ອງອົບສີທີ່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານ

  ສຳຫ້ອງອົບສີຂອງພວກເຮົານັ້ນມີທັງຫມົດ 3 ຫ້ອງນຳກັນເຊິ່ງແຕ່ລະຫ້ອງກໍໄດ້ມາດຕະຖານ ເຊິ່ງຫ້ອງອົບສີ....

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ


27 October 2020

Viewed 1314 times

Engine by shopup.com